Korzyści z zakupu akcji pracowniczych

PODSTAWOWE POJĘCIA     BEZPIECZNY ZAKUP     PODATKI      DYWIDENDA     KORZYŚCI 

Poniżej przedstawiamy korzyści z zakupu akcji pracowniczych:

  • Zysk dla posiadacza akcji pracowniczych pochodzi z trzech źródeł:

———– dyskonto do ceny zakupu, kupno akcji poniżej ich aktualnej wartości,
———– dywidenda wypłacana przez spółkę,
———– wzrost wartości spółki od momentu zakupu do debiutu giełdowego.

  • Kupując akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych mamy nadzieję, że ich wartość wzrośnie w przyszłości i że będziemy mogli je sprzedać odnosząc korzyść. W przypadku inwestycji w akcje pracownicze korzyść odnosimy już w momencie zakupu. Nabycie danej spółki odbywa się z dyskontem 15-30%. Do potencjalnych zysków należy doliczyć także potencjał rozwojowy spółki.
  • Do czasu debiutu spółki na GPW każdy akcjonariusz ma prawo do odbioru corocznie wypłacanej dywidendy. Wysokość dywidendy w stosunku do zainwestowanej kwoty jest zazwyczaj zdecydowanie wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych.
  • Inwestowanie w akcje pracownicze pozwala na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji – wyższej niż obecne oprocentowanie lokat bankowych, czy oprocentowanie które oferują wystawcy obligacji korporacyjnych.
  • Inwestycja w realną wartość – kupujemy akcje spółki która działa na rynku od kilkunastu lat. Ma stabilną sytuację, duży rynek zbytu i bardzo dobrą sytuację finansową.
  • Zainwestowane fundusze nie zostają w żaden sposób zamrożone – akcje w każdej chwili można odsprzedać.
  • Rynek akcji pracowniczych jest odseparowany od wahań giełdowych.
  • Zakup akcji na wczesnym etapie upublicznienia podmiotu pozwala zbyć je z odpowiednio wysokim zyskiem jeszcze przed prywatyzacją na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Przedmiotem inwestycji są akcje dużych lub bardzo dużych spółek, o kapitalizacji w wysokości 1 mld zł lub wyższej. Posiadają one silną pozycję na rynku, są strategiczne dla gospodarki i często bezpieczeństwo takiej inwestycji jest dużo wyższe niż obligacji korporacyjnych spółki znajdującej się np. na etapie start-up.
  • Jest to prawdopodobnie jedyna sytuacja, w której mamy wspólny interes ze Skarbem Państwa, ponieważ jako główny akcjonariusz chce on zbyć swoje udziały po najwyższej możliwej cenie. Jako posiadacze akcji danej spółki jesteśmy beneficjentami na każdym etapie prywatyzacji.