Spółki Akcyjne

Naszym klientom oferujemy doradztwo w zakresie spółek akcyjnych oraz pełną obsługę dla inwestorów dokonujących transakcji na rynku kapitałowym.

Właściwie zestawione podmioty pozwalają na rentowne inwestowanie kapitału, bezpieczeństwo inwestycji, a także w miarę potrzeb możliwość szybkiego upłynnienia spółek z portfela inwestycyjnego. Akcje na rynku niepublicznym należą do najszybciej rozwijających się gałęzi obrotu pozagiełdowego. Zakup akcji konkretnych spółek oznacza możliwość pomnożenia kapitału jeszcze przed debiutem giełdowym. W przypadku pomyślnego realizowania strategii rozwoju spółka ma szanse na znaczne zwiększenie zysków, co z reguły przekłada się na wzrost wyceny akcji. W kręgu naszych zainteresowań są spółki z dużym potencjałem rozwoju, reprezentujące jeden z poniższych sektorów gospodarki: IT, ochrona środowiska, telekomunikacja, biotechnologia, odnawialne źródła energii.