Spółki Akcyjne

Naszym klientom oferujemy doradztwo w zakresie spółek publicznych oraz pełną obsługę dla inwestorów dokonujących transakcji na rynku kapitałowym, a także doradztwo w zakresie procedur dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji na rynku regulowanym.

Właściwie zestawione podmioty pozwalają na rentowne inwestowanie kapitału, bezpieczeństwo inwestycji, a także w miarę potrzeb możliwość szybkiego upłynnienia spółek z portfela inwestycyjnego. Spółkom, które przejdą pozytywną weryfikację pomagamy w skontaktowaniu się z potencjalnymi inwestorami. Akcje na rynku niepublicznym należą do najszybciej rozwijających się gałęzi obrotu pozagiełdowego. Zakup akcji spółek wybranych przez naszych specjalistów oznacza możliwość pomnożenia kapitału jeszcze przed debiutem giełdowym. Współpracujemy ze spółkami na rynku niepublicznym, które posiadają rozwinięty model biznesowy i potrzebują kapitału na inwestycje i obsługę swojej bieżącej działalności. W przypadku pomyślnego realizowania strategii rozwoju spółka ma szanse na znaczne zwiększenie zysków, co z reguły przekłada się na wzrost wyceny akcji spółki. W kręgu naszych zainteresowań są spółki z dużym potencjałem rozwoju, reprezentujące jeden z poniższych sektorów gospodarki: IT, ochrona środowiska, telekomunikacja, biotechnologia, odnawialne źródła energii.